Про установу

У січні 1974 року у м. Одеса за ініціативою академіка АН УСРС Я.С.Підстригача та при особистій підтримці академіка АН УСРС Б.Є.Патона на базі лабораторії сейсмогідроакустики було створено Одеське відділення Львівського філіалу математичної фізики Інституту математики АН УРСР. Основними науковими напрямками були визначені дослідження з гідроакустики для народногосподарського та спеціального призначення.

У 1977 році Одеське відділення було підпорядковано Морському гідрофізичному інституту АН УРСР.

У 1980 р. Одеське відділення Морського гідрофізичного інституту АН УРСР було перейменовано у Відділення гідроакустики Морського гідрофізичного інституту АН УРСР.

У 2014 році в зв’язку з обставинами, що склалися з установами НАН України в Автономній Республіці Крим, та враховуючи, що тематика наукових досліджень Відділення гідроакустики Морського гідрофізичного інституту НАН України корелюється з науковими напрямами Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України, перейменувати Відділення гідроакустики Морського гідрофізичного інституту НАН України на Державну установу «Відділення гідроакустики Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України» у складі Відділення наук про Землю НАН України з такими основними науковими напрями діяльності:

  • фундаментальні та прикладні наукові дослідження в галузі фізики моря, акустики, динаміки суцільних середовищ, екологічної безпеки;
  • розробка технічних засобів і систем дистанційного спостереження стану морського середовища, прибережних зон для попередження надзвичайних ситуацій.

Остання редакція Статуту державної установи «Відділення гідроакустики інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України» була затверджена Віце-президентом НАН України академіком НАН України Наумовцем А.Г. 05.10.2018р.

З моменту створення і до грудня 2021 року установою керував Скіпа Михайло Іванович, заслужений діяч науки і техніки України, кандидат технічних наук.

21 грудня 2021 року на посаду директора розпорядженням Президії НАН України від 17.12.2021 №695 призначений Рощин Леонід Михайлович, кандидат технічних наук